องค์การบริหารส่วนตำบลควร

ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 2  ตำบลควร  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา 

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 054-449-088

E-mail : [email protected]

E-mail : [email protected]

Facebook : อบต.ควร

 

ฐานข้อมูล ITA