องค์การบริหารส่วนตำบลควร ได้แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

เช่น กิจกรรมที่มุ่งเน้นสร้างความรับผิดชอบของ องค์กร ต่อ ประชาชนและสังคม  smilesmile

เช่น กิจกรรม สร้างความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมแรง ร่วมใจ การพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมsmile

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA