ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA