แนวทางการดำเนินการต่อเนื่องเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  โดยมีรายละเอียดวิธีการ และรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA