การดำเนินการตามนโยบายการบริหารบุคคล

pdf

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
Size: 342.24 KB
Hits : 15
Date added: 2564-05-14
pdf

แผนความก้าวหน้า

Size: 1.69 MB
Hits : 13
Date added: 2564-05-14
pdf

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

Size: 930.17 KB
Hits : 13
Date added: 2564-05-14

ฐานข้อมูล ITA