องค์การบริหารส่วนตำบลควร ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปี พ.ศ.2566  โดยการ แสกน QR code  แบบวัด EIT  ด้านล่างนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA