วันที่  20  ตุลาคม  2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร ได้ดำเนินการจัด ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA