วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ มอบหมายให้ นายปภาวิน โนภิวงค์ รองนายก อบต.ควร ,นางสาวณัชรัตน์ ขยัก ปลัด อบต. และนางสาวพจมาน ปิงอุด นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA