พิธีรดน้ำดำหัว นายก.อบต.ควร ,ประธานสภา อบต.ควร และปลัด อบต.ควร  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 นำโดยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา อบต.ควร , คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ควร,ประธาน อสม.ต.ควร,ประธานกลุ่มแม่บ้าน,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลควร และ เจ้าหน้า อบต.ควร ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยนำน้ำขมิ้นสมป่อย พร้อมของที่ระลึกมาร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือ ขอขมาลาโทษ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น (ปีใหม่เมือง) ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA