วันที่ 12 มกราคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควร ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่าง บริเวณถนนในเขตหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา จำนวน 12 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนรถกระเช้าไฟฟ้า พร้อมเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
องค์การบริหารส่วนตำบลควร ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA