-วันที่ 7 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลควร ได้จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้แสดงออก มีความรักสามัคคี ซื่อสัตย์ ตามคำขวัญ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" โดยมี นายธงศักดิ์  แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควรเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลควร  อำเภอปง จังหวัดพะเยา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA