-วันที่ 28 ธันวาคม 2564  นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควรครั้งแรก โดยมี นางสาวณัชรัตน์  ขยัก  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร,  ส.ต.อ.เกษม กลิ่นชิด ท้องถิ่นอำเภอปง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร จำนวน 11 ท่าน  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA