-เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลควร  ได้มอบใบประกาศนียบัตร พร้อมมอบเงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้  ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 แผนงานที่ 2  กิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล  โดยนางสาวณัชรัตน์  ขยัก  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะดังกล่าว ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านควรดง  หมู่ที่ 1 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA