เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  เวลา 06.00 น.-08.00 น.  นางสาวณัชรัตน์  ขยัก  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควร เข้าร่วมจุดบริการร่วมในพื้นที่ บ้านแสะ  หมู่ที่ 6  โดยร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพื้นตำบลควร  ณ  จุดคัดกรองบริเวณถนนสายหลักบ้านแสะ หมู่ที่ 6 ตำบลควร อำเภอปง  จังหวัดพะเยา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA