- เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เวลา 06.00 น.-08.00 น. นางสาวณัชรัตน์  ขยัก   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควร เข้าร่วมจุดบริการร่วมในพื้นที่ บ้านห้วยขุ่น  หมู่ที่ 5  โดยร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพื้นตำบลควร      ณ  จุดคัดกรองบริเวณถนนสายหลักบ้านห้วยขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลควร อำเภอปง  จังหวัดพะเยา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA