เมื่อวันที่​ 28 ตุลาคม 2564​  นางสาวณัชรัตน์  ขยัก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบ ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นพาหนะนำโรคของโรคไข้เลือดออก  ณ  บริเวณโรงเรียนในพื้นที่ตำบลควร​  อำเภอปง​ จังหวัดพะเยา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA