-วันที่ 5 ตุลาคม 2564  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควร ได้ลงพื้นที่สำรวจ และซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านใหม่ดอนมูล หมู่ที่ 2,  บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 และบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อให้ไฟฟ้าสาธารณะใช้งานได้เป็นปกติ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA