-เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  นำโดยนายสุจินต์ คำหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร,นายสนั่น คนดี ประธานสภา อบต.ควร,นายสนั่น คำวงค์  รองประธานสภา อบต.ควร และนายวิวัฒน์ อิ่นติ๊บ เลขานุการนายก อบต.ควร เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดรายละ 500 บาท ในโครงการการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ราย  ณ บ้านวังบง และบ้านป่าคาใหม่ ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา สนับสนุนโดย สมาคมคนตาบอดไทย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA