-เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร  พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควร ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลควร  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) และเหล่าจิตอาสาฯ ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติ  ณ  บริเวณพื้นที่สาธารณะ บ้านใหม่ดอนมูล(บริเวณวัดบ้านใหม่ดอนมูล) หมู่ที่ 2 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA