- เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลควร  ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควร  เพื่อพิจารณาการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายสุจินต์  คำหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA