เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2563 นายสุจินต์ คำหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร มอบให้นายสนิท ใจเอื้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควร และประชาชนบ้านใหม่ดอนมูลเข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้ลามเข้าบริเวณชุมชนหมู่บ้าน หรือสถานศึกษา  ณ หลังโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA