เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2563 นายสุจินต์ คำหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร เป็นประธานในพิธีการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย ทั้งนี้เพื่อฝึกการเป็น ครู ข. ในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย หรือนำไปถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านของตน  ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อดังกล่าว  โดยมีนางสาวสาวิตรี ใจซื่อ  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ควร,  นางสาวกฤติยาภรณ์  สนิท ครู กศน.ตำบลควร , เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง  จังหวัดพะเยา

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA