วันที่ 12 มกราคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควร ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่าง บริเวณถนนในเขตหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา จำนวน 12 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนรถกระเช้าไฟฟ้า พร้อมเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
องค์การบริหารส่วนตำบลควร ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรและโรงเรียนขุนควร ได้มาสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับการเข้ารับดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.  นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร มอบหมายให้ นายอาทิตย์ งามตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร ,นางนันทัชพร ชำนิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร พร้อมนักพัฒนาชุมชน อบต.ควร ดำเนินการประสานงานร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง  ในการให้การช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ฐานข้อมูล ITA