วันที่  20  ตุลาคม  2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร ได้ดำเนินการจัด ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.นายธงศักดิ์  แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควรพร้อมคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร และเจ้าหน้าที่ อบต.ควร เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี และฉลองหอระฆังวัดป่าคา หมู่ที่ 3 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา

ฐานข้อมูล ITA