ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ฐานข้อมูล ITA