เอกสารเผยแพร่

jpg

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
Size: 3.18 MB
Hits : 123
Date added: 2562-05-23
jpg

ประกาศ เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564

ประกาศ เรื่่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564
Size: 909.00 KB
Hits : 120
Date added: 2562-05-23
jpg

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Size: 1.08 MB
Hits : 110
Date added: 2562-05-23
pdf

รายงานผล การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผล การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Size: 1.93 MB
Hits : 111
Date added: 2562-05-23
jpg

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Size: 191.51 KB
Hits : 48
Date added: 2563-10-22

ฐานข้อมูล ITA