รายงานการประชุมสภาฯ 2565

# Title Version Description Size Hits Download
6รายงานการประชุมสภา อบต.ควร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 9.48 MB 14 Download Preview
5รายงานการประชุมสภา อบต.ควร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 5.69 MB 16 Download Preview
4รายงานการประชุมสภา อบต.ควร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 2.78 MB 7 Download Preview
3รายงานการประชุมสภา อบต.ควร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 7.43 MB 10 Download Preview
2รายงานการประชุมสภา อบต.ควร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 3.12 MB 11 Download Preview
1รายงานการประชุมสภา อบต.ควร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 14.43 MB 11 Download Preview
6รายงานการประชุมสภา อบต.ควร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 11.59 MB 10 Download Preview
5รายงานการประชุมสภา อบต.ควร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 4.75 MB 8 Download Preview
4รายงานการประชุมสภา อบต.ควร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 8.27 MB 11 Download Preview
3รายงานการประชุมสภา อบต.ควร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 6.34 MB 7 Download Preview
2รายงานการประชุมสภา อบต.ควร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 3.61 MB 7 Download Preview
1รายงานการประชุมสภา อบต.ควร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 7.60 MB 13 Download Preview