ประชาสัมพันธ์งานสภา

# Title Version Description Size Hits Download
1ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 650.61 KB 11 Download Preview
2ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 675.16 KB 9 Download Preview
3ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 677.73 KB 13 Download Preview
4ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 680.22 KB 4 Download Preview
5ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 678.42 KB 6 Download Preview
6ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 670.15 KB 4 Download Preview