กรุณา พิมพ์ความคิดเห็นของท่าน (Sing line Text)

 

ความคิดเห็นของท่าน สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป

 

ที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลควร 100 หมู่ที่ 2 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 65140  โทร054-449-088 โทรสาร 054-430-845

E-mail : [email protected]

E-mail : [email protected]

Facebook : อบต.ควร  https://www.facebook.com

การรับฟังความคิดเห็นของท่าน สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป

ฐานข้อมูล ITA