.....เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563  นายสุจินต์ คำหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลควร  ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชะลอน้ำในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ความสามัคคี ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(กำนันสำรอง ศรีพรม) หมู่ที่ 4 ตำบลควร อำเภอปง  จังหวัดพะเยา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA